Geblokkeerde en/of rekening

Een onaangename en onbegrijpelijke ontdekking voor veel nabestaanden. Hoe kan dat?

Een en/of rekening: wil zeggen, beide partijen hebben toegang tot de rekening, vanwege de volmacht. Dat wil niet zeggen dat u - na het overlijden van uw partner of van degene met wie u de rekening deelt - gerechtigd bent om (ongelimiteerd) geld op te nemen. Het deel dat door de andere partij is ingelegd behoort namelijk tot de te verdelen erfenis. De bank speelt op safe door de rekening te blokkeren en zo te voorkomen dat de nog levende rekeninghouder zich geld toe-eigent waar andere erfgenamen eventueel recht op zouden kunnen hebben.