Begeleiding

De dagen tussen het overlijden en de uitvaart zijn - ondanks het verdriet - vaak ook dagen van saamhorigheid en betekenisvolle momenten met elkaar. Onze begeleiding is erop gericht u hiervoor alle ruimte te geven.

Onze eerste zorg gaat uit naar de overledene. Wilt u helpen met de verzorging? Kan de overledene thuis blijven of brengen we hem of haar naar een rouwcentrum? Wilt u direct meegaan naar het rouwcentrum? U kunt kennis maken met de gastheer-of vrouw en afspraken maken over het rouwbezoek in de komende dagen. U moet een goed gevoel hebben over de plaats waar u uw dierbare achterlaat!

aanb luttikholt

An Luttikholt, Hilversum

"Hiske is een stille kracht. Ze denkt met je mee en stuurt hier en daar bij. Dit was een mooi voorbeeld van synergie. We maakten elkaar sterker en creatiever. Zo kwam Hiske op het lumineuze idee om mijn vriendin naar het crematorium te vervoeren in de uitvaartbus van Mark van de Poel. Een schot in de roos, om zo deze laatste tocht samen met familie en vrienden te kunnen maken."

Tijd en rust

In de dagen na het overlijden werken we stap voor stap. We bouwen tijd en rust in om bewust keuzes te kunnen maken. We horen graag wat voor u belangrijk is. Vanuit onze ervaring kunnen wij ideeën aandragen.

We bezoeken vooraf met u de locaties waar we op de dag van de uitvaart zullen zijn. U denkt en bepaalt mee. Dit wordt zeer gewaardeerd door nabestaanden.  Samen maken we het draaiboek voor verschillende momenten: het sluiten van de kist, het vertrek van het (woon) huis of uitvaartcentrum, voor de afscheidsplechtigheid, voor de gang van zaken aan het graf en voor de condoleance. 

Wij zijn alle dagen bereikbaar voor u, ook 's avonds en in het weekend. Via de telefoon, de app en de mail.

Na de uitvaart hebben we een nagesprek. Dit gesprek vindt ongeveer drie weken na de uitvaart plaats. We kijken samen terug op de uitvaart en de begeleiding.

Aan het werk

Image Map

 Wij doen ons werk met liefde. Voor ons is een goede uitvaartbegeleider iemand die

  • kan luisteren en begrijpt wat voor u belangrijk is.
  • u er doorheen loodst zonder u iets op te dringen.
  • snel handelt en altijd goed bereikbaar is.
  • moeite voor u doet en dingen voor elkaar krijgt.
  • tijdens de uitvaart op de achtergrond aanwezig is.
  • prettig op de voorgrond treedt als het nodig is.
  • voor u zorgt, zodat u tijd en ruimte heeft voor het afscheid.