• Hoofdcategorie: ROOT

Alternatieven voor uitvaarten in Coronatijd

Groepsgrootte vanaf 26 juni

De regel dat er bij uitvaarten maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn vervalt vanaf zaterdag 26 juni. De anderhalve meter afstandsregel blijft zowel binnen als buiten gelden. Dat houdt in dat de grootte van de ruimte bepalend is vaar het aantal mensen dat uitgenodigd mag worden. 

Het effect van deze nieuwe maatregel voor het organiseren van een uitvaart is beperkt.
Er zijn weinig locaties waar - met in achtneming van de 1,5 meter - meer dan 100 mensen ontvangen kunnen worden. Bij aanhoudend mooi weer kan een locatie buiten een alternatief zijn. De intimiteit van een uitvaartherdenking is in een megalocatie moeilijk te realiseren.

Zijn er nieuwe maatregelen? U kunt ons altijd bellen om te horen wat de laatste stand van zaken is.